Thần Điêu Đại Hiệp 1983

Diễn viên:Âu Dương Bội San Lưu Đức Hoa Trần Ngọc Liên 

Đạo diễn:Vương Thiên Lâm 

Thể loại:Chính,kịch,Cổ,Trang,Lãng,Mạn,Phim,BộHồng Kông1983

Copyright © 2024